Info over cursus:
Fijn dat je op deze pagina bent. Je hebt gehoor gegeven aan een diepe innerlijke wens om te werken aan verandering. Misschien was het bewust of onbewust, hoe dan ook de omstandigeden waarin je verkeert hebben je hiertoe aangezet.

Ik wil je graag inspireren en begeleiden met bewustwording en verandering van aangeleerde prgrammeringen. 

Is dit herkenbaar? 

* angst verpest mijn gelukkige momenten,
* ik laat me te veel leiden door anderen,
* ik accepteer mijzelf niet zoals ik ben,
* ik ben niet goed genoeg,
* ik ben onzeker omdat ik veel ben gepest,
* mijn negatieve gedachten en emoties houden mij gevangen.

Een laag zelfbeeld, een laag eigenwaarde en het ervaren van angst, twijfel en onzekerheid is een signaal om te helen.

Beperkende overtuigingen, gedachten en emoties bepalen je leven. Als jij jezelf niet goed genoeg vindt, je moet presteren,  je vindt jezelf niet het toonbeeld van schoonheid, dan vormen deze gedachten die je elke dag herhaalt, een overtuiging. Je bent dan het resultaat van je negatieve gedachten. Je kunt in dit denkpatroon die jezelf gevormd hebt, vastlopen. 

"Mastering your Thoughts" is een programma die ik heb ontwikkeld waarmee jij je hersenen herprogrammeert.
Wat je doet is het uitspreken van prayer affirmaties. Deze affirmaties maken gebruik van de kracht van het gesproken woord. Onze hersenen zijn namelijk zo geprogrammeerd dat ze geloven wat we vaak horen, zien of zeggen. Door het uitspreken van de affirmaties beinvloed je je onderbewustzijn positief en herprogrammeer jij je mind.

Waar bestaat de cursus uit?
*  De cursus bestaat uit een kennismaking en uitleg, levensvragen en uit prayer affirmaties. 
*  Door de levensvragen te beantwoorden wordt je bewustzijn aangewakkert. Je gaat beschrijven waar jouw pijn ligt en wat jouw verlangen is.
*  Door het uitspreken van de k
rachtige helende prayer affirmaties (12 in totaal) komt er energie in beweging. Er ontstaat een spiraal van warmte in je lichaam, een gevoel van innerlijke kracht en je gaat zelfrealisatie ontdekken.
 
Om deze affirmaties uit te spreken zal misschien even wennen zijn omdat je vaak het woord Goddelijk Zelf uitspreekt. Dit is  de levensenergie die binnenin jou zit. De essentie van liefde en harmonie.


De prayer affirmaties zijn zorgvuldig uitgekozen en tijdens meditatie aan mij doorgegeven. Ik heb ze opgeschreven en verwerkt in de cursus. 
Door de affirmaties vaak en hardop uit te spreken train je je mind om in de positieve, hoogvibrerende energie te zitten en om je hersenen te herprogrammeren. Het grootste effect bereik je door deze affirmaties veel en vaak uit te spreken en te voelen want dan begint de heling. Dus herhaal ze elke dag.

De cursus is voor iedereen bereikbaar en wordt je als Werkboek toegestuurd. 
 
Weet dat je geen nieuwe toekomst kunt creëren als je vast blijft houden aan de overtuigingen, emoties en gedachten van het verleden!

Jouw investering is slechts € 33 voor het Werkboek incl. btw en verzendkosten.
 

Hoe kun je deze waardevolle cursus bestellen:
* Je kunt mij via de contactpagina een e-mail sturen. 
* Je maakt het bedrag meteen over op rekeningnummer
NL44INGB0002695052  t.n.v. Magda Gort
o.v.v. Mastering your Thoughts met je volledige adres.
* Een betalingsverzoek is ook mogelijk.

Na ontvangst van de betaling stuur ik je het Werkboek per post.

Wees onderscheidend en durf boven jezelf uit te stijgen.
Het is jouw leven, jouw geluk!  

Dus waarom twijfelen? Doe mee.