Missie

Tot uitdrukking brengen dat onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat vrede op aarde creëert!

Coaching

Het doel van coaching is jou bewust te laten worden van je denken en gedrag. 
We slaan een weg in die leidt tot verdieping in jezelf, tot een beter begrip van je wezen.
Ik ondersteun je in het helder krijgen van je vraag en het vinden van antwoorden.
Hiermee kan een balans worden geschapen tussen werk, privéleven en persoonlijke ontwikkeling.
Zijn er belemmeringen en obstakels om tot een positieve verandering te komen?
Zijn er patronen en overtuigingen die doorbroken moeten worden?
Worstel je met valse-ik gedachtes, die criticus in je hoofd die je onzeker maakt.

Ik begeleid je in die zoektocht. 

Wil je een business beginnen en heb je twijfels, houd jij jezelf toch nog klein of heb je andere vragen, dan kunnen we hier over brainstormen. Ben je de focus even kwijt dan gaan we kijken waar jouw energie naar toe stroomt.

Hoe meer je iets wegdrukt of negeert, hoe harder het begint te schreeuwen!

Waar zit jouw zere plek?
Waar de zere plek geraakt wordt, daar zit juist de opening om het probleem in het licht te zetten.
Een probleem probeert je iets te leren, duidelijk te maken. Zie het als een uitdaging, een vraagstuk die je moet oplossen om nieuwe kansen te krijgen op je levenspad.

 Behandelingen en methodes:

 Acceptance & Commmitment Treatment (ACT) wordt toegepast wanneer je vastgelopen bent in je gedachten.
 Je piekert of je hebt een traumatische ervaring gehad en de gedachten hieraan wordt versterkt in je hoofd, je hebt niet meer  de controle.
 ACT richt zich op het veranderen van de relatie die je hebt met je gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en  leefomstandigheden. 
 ACT verbetert de manier waarop je met deze gedachten, emoties en sensaties omgaat en geeft je nieuwe inzichten en   vaardigheden door middel van het doorlopen van zes fases of pijlers die in elkaar overlopen en elkaars effect versterken. 

 Neuro Linquistisch Programmeren is een instrument voor communicatie en gedragsverandering.
 NLP kan toepast worden bij levensvragen, schuldgevoelens na beëindiging van een relatie of andere problemen waar jij tegen   aanloopt.
 NLP kent vele interventies. Toepassen van NLP leidt tot meer flexibiliteit, tot meer vrijheid in het bepalen hoe jij je wilt voelen in elke situatie en tot meer eigen verantwoordelijkheid.

 Mindfulness dit is een aandacht training. 
 1) Je leert je te richten op de aandacht wat in het hier en nu plaatsvindt.
 2) Je leert een nieuwsgierige en accepterende houding te hebben tegenover de ervaring in het hier en nu.

 Healingmeditatie met behulp van Scientific (bewezen) prayers, meditaties en affirmaties.
 Dit zijn woorden met helende kracht waarmee je grip krijgt op je gedachten.

 Ho'oponopono, is een proces van het loslaten en vergeven van negatieve energie in jezelf.
 Kiezen voor jouw geluk en niet blijven hangen in de gebeurtenis die jij hebt meegemaakt.
 We gaan de energie van die pijnlijke gedachten die jij hebt – die disbalans veroorzaken – loslaten en jezelf vergeven.

 Een brainstorm gesprek over privézaken, je werk of je onderneming.
 Door met elkaar te sparren / brainstormen ontstaat duidelijkheid en inzicht.

 

 Heb je vragen over de behandeling, stel ze gerust. Dit kan door het contactformulier in te vullen of mij te bellen 06 49412960